Image Alt

Dịch vụ

Dịch vụ

Sản xuất phim điện ảnh và truyền hình

Tư vấn và cung cấp các giải pháp truyền thông, tiếp thị cho doanh nghiệp

Sản xuất TVC quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp, viral clip.

Tổ chức sự kiện, team building

Sản xuất phim 3D, bất động sản

Giáo dục – giải trí

Hồ sơ năng lực

Quy trình làm việc

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TVC

1. Gặp gỡ, trao đổi thông tin, tư vấn giải pháp đến khách hàng.

2. Kí kết hợp đồng.

3. Phát triển Kịch bản.

4. Tiền kỳ.

5. Sản xuất – Ghi hình.

6. Hậu kỳ.

7. Thu nhận phản hồi từ khách hàng. Hoàn thiện sản phẩm.

8. Bàn giao – Nghiệm thu – Thanh lý Hợp đồng.

9. Chính sách bảo hành & chăm sóc khách hàng.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN – TEAMBUILDING

1. Gặp gỡ, trao đổi thông tin, tư vấn giải pháp đến khách hàng.

2. Phân tích yêu cầu và hình thành ý tưởng, nội dung chủ đạo.

3. Lập kế hoạch và thuyết trình (proposal & presentation).

4. Kí kết hợp đồng.

5. Lên kế hoạch triển khai sự kiện (pre-event & post-event).

6. Triển khai kế hoạch và công việc.

7. Bàn giao – Nghiệm thu – Thanh lý Hợp đồng.

8. Chính sách chăm sóc khách hàng.

QUY TRÌNH TRUYỀN THÔNG

1. Gặp gỡ, trao đổi thông tin, tư vấn giải pháp đến khách hàng.

2. Phân tích yêu cầu và hình thành ý tưởng, nội dung chủ đạo.

3. Lập kế hoạch và thuyết trình (proposal & presentation).

4. Kí kết hợp đồng.

5. Xây dựng Chiến lược truyền thông và Kế hoạch triển khai.

6. Thực hiện chiến dịch truyền thông

7. Đo lường hiệu quả truyền thông.

8 Bàn giao – Nghiệm thu – Thanh lý Hợp đồng.

9 Chính sách chăm sóc khách hàng.