food-stylist-cover

FOOD – Vai trò không thể thiếu trong mỗi đoàn làm phim

Trong các bài viết trước đây #PHOME đã đưa đến một bản phác họa về vai trò của mỗi bộ phận cơ bản nhất đoàn phim.

Hôm nay, #PHOME dành một bài viết riêng về bộ phận FOOD bao gồm Hậu cần và phụ trách về ẩm thực.

Craft Service – là những món ăn nhẹ và đồ uống cung cấp cho đoàn làm phim trong suốt quá trình quay phim. Đây là một dịch vụ riêng biệt. Người phụ trách Craft Service thành lập và điều hành một cơ sở gần khu vực sản xuất để cung cấp các món ăn nhẹ và đồ uống.

Caterer là người lên kế hoạch, tổ chức và chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho toàn bộ bộ phận sản xuất phim. Caterer được dành một khu vực cho phép họ làm việc hiệu quả hơn và cũng giúp tiết kiệm thời gian sản xuất cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí đi ăn trưa của đoàn làm phim. Caterer có thể phục vụ cho đoàn làm phim khoảng từ 10 người cho đến hàng trăm người. Họ còn cung cấp các phần ăn chay để đáp ứng nhu cầu của từng người trong đoàn làm phim.

Food Stylist – là người chuẩn bị và sắp xếp thực phẩm một cách hấp dẫn để sử dụng trong các bức ảnh, quảng cáo hay phim ảnh. Người này thường có kiến thức căn bản trong ẩm thực, nấu nướng, phát triển các công thức và sáng tạo để tìm ra cách làm cho thức ăn trông hấp dẫn nhất có thể.

Assistant Food Stylist – là người giúp các Food Stylist trong việc chuẩn bị và sắp xếp thực phẩm. Người này có kiến thức sâu rộng trong việc nấu ăn, phát triển công thức và có khả năng hỗ trợ để tìm ra các giải pháp sáng tạo làm cho thức ăn trông hấp dẫn hơn.

Nguồn: Internet

Post a Comment

Name

E-mail Address

Website